Phòng chúng tôi cung cấp

Captions line here

Phòng Standard (Twin) ​

Giường 2 Giường (1m6 x 2m & 1giường 1m2 x 2m)
Tối đa người2
Thu thêm giường phụ$9
Kích cỡ phòng35 sqm.
Bắt đầu từ$27,00 / Đêm
Kiểm tra chi tiết

​Phòng Superior ( Twin)

Giường 2 Giường (1m6 x 2m & 1giường 1m2 x 2m)
Tối đa người4
Thu thêm giường phụ$9
ViewCity
Bắt đầu từ$35,00 / Đêm
Kiểm tra chi tiết

Phòng suite​ (double)

Giường1 Giường: 2m x 2m2
Tối đa người2
Thu thêm giường phụ$9
ViewCity
Bắt đầu từ$45,00 / Đêm
Kiểm tra chi tiết

Phòng Deluxe (Double)

Giường1 Giường: 1m8 x 2m
Tối đa người2
Thu thêm giường phụ$9
ViewNúi
Bắt đầu từ$41,00 / Đêm
Kiểm tra chi tiết